SELLAFIELD NUCLEAR

"In Britain they call use the glowworms. We are just friendly people with a big problem." R. Muir, Whitehaven, Engeland
SELLAFIELD- Het aantal kankergevallen is groter dan normaal in de buurt van de opwerkings fabriek voor nucleair afval Sellafield, Cumbria, Engeland. De fabriek loosde radioactief afval in de Ierse Zee terwijl de stranden zomers drukbezocht werden. De onrust nam toe na de publicatie van het Gardner rapport, deze toonde het verband aan tussen leukemie bij kinderen en hun vaders die blootgesteld worden aan straling in de fabriek. In de regio is men verdeeld. Ernstige gevolgen voor de volksgezondheid door de straling wegen niet voor iedereen op tegen de werkgelegenheid bij Sellafield, de enige nog grote werkgever in natuur reservaat Lake District. Waar de producten van boeren en vissers europees 'besmet' zijn, vogelsoorten bedreigd worden en de toeristische industrie ingestort is.

SELLAFIELD- the number of cancer cases is larger than normal near the Sellafield reproces- sing plant for nuclear waste, Cumbria, England. The factory dumped radioactive waste into the Irish Sea while the beaches were busy in the summer. After the publication of the Gardner report, wich showed the link between childhood leukemia and their fathers exposed to radiation at the plant. The region is divided. Serious consequences to public health by the radiation do not outweigh for everyone the employment at Sellafield, the only large employer in Lake District nature reserve. Where the products of farmers and fishermen are 'infected', bird species under threat and the tourist industry collapsed.

Photography: Marcus Peters - MP&a production 1994, not published.